Mödravårdscentral - Aktuell information gällande Mödravårdscentral


Mödravårdscentraler - MVC Barnmorskemottagningen Kungshöjd

MVC Barnmorskemottagningen Kungshöjd är en mödravårdscentraler av totalt 13 i Göteborg. Då både närhet och personal kan variera mellan mödravårdscentraler är det bra att undersöka några olika mödravårdscentraler för att se vilken som passar er bäst i Göteborg.


När du kontaktar någon av mödravårdscentralerna bör du veta vilka krav och önskemål du har på din mödravårdscentral. En del information om mödravårdscentraler kan du få genom att besöka hemsidorna från olika privata vårdgivare eller landstinget. Då det förekommer fler mödravårdscentraler i eller nära Göteborg liknande MVC Barnmorskemottagningen Kungshöjd kan det vara bra att undersöka alternativen först innan du bestämmer vilken mödravårdscentral och barnavårdscentral du ska börja gå till. MVC Barnmorskemottagningen Kungshöjd brukar dock vara en bra och pålitlig mödravårdscentral.
Bäst är att kontakta en mödravårdscentral som t.ex. MVC Barnmorskemottagningen Kungshöjd på följande sätt:


MVC Barnmorskemottagningen Kungshöjd

Kaserntorget 11A

411 18 Göteborg