Mödravårdscentral - Aktuell information gällande Mödravårdscentral


Mödravårdscentraler - Mödravårdscentral Hedesunda Hälsocentral Vårdcentral

Mödravårdscentral Hedesunda Hälsocentral Vårdcentral är den enda smödravårdscentralen i Hedesunda. Då både personal och närhet varierar mellan mödravårdscentralerna är det bra att kolla med flera mödravårdscentraler från orter i närheten av Hedesunda.


Eftersom tillgängligheten till mödravårdscentraler på mindre orter nästan alltid är bättre så kanske det kan vara lämpligt att kontrollera om de finns andra mödravårdscentraler från någon ort i närheten.


Då det inte finns fler mödravårdscentral än Mödravårdscentral Hedesunda Hälsocentral Vårdcentral i Hedesunda så är det bäst att prata med Mödravårdscentral Hedesunda Hälsocentral Vårdcentral först.
Bäst är att kontakta en mödravårdscentral som t.ex. Mödravårdscentral Hedesunda Hälsocentral Vårdcentral på följande sätt:


Mödravårdscentral Hedesunda Hälsocentral Vårdcentral

Norra Stiftelsevägen 4

810 40 Hedesunda