Mödravårdscentral - Aktuell information gällande Mödravårdscentral


Mödravårdscentraler - Mödravårdscentral Backens Vårdcentral (Västerhiske, Grubbe-Grisbacka, Baggböle, Kåddis, Kassjö, Brännland, Brattby, Västerbacken)

Mödravårdscentral Backens Vårdcentral (Västerhiske, Grubbe-Grisbacka, Baggböle, Kåddis, Kassjö, Brännland, Brattby, Västerbacken) är en mödravårdscentraler av totalt 8 i Umeå. Då både närhet och personal kan variera mellan mödravårdscentraler är det bra att undersöka några olika mödravårdscentraler för att se vilken som passar er bäst i Umeå.


När du kontaktar någon av mödravårdscentralerna bör du veta vilka krav och önskemål du har på din mödravårdscentral. En del information om mödravårdscentraler kan du få genom att besöka hemsidorna från olika privata vårdgivare eller landstinget. Då det förekommer fler mödravårdscentraler i eller nära Umeå liknande Mödravårdscentral Backens Vårdcentral (Västerhiske, Grubbe-Grisbacka, Baggböle, Kåddis, Kassjö, Brännland, Brattby, Västerbacken) kan det vara bra att undersöka alternativen först innan du bestämmer vilken mödravårdscentral och barnavårdscentral du ska börja gå till. Mödravårdscentral Backens Vårdcentral (Västerhiske, Grubbe-Grisbacka, Baggböle, Kåddis, Kassjö, Brännland, Brattby, Västerbacken) brukar dock vara en bra och pålitlig mödravårdscentral.
Bäst är att kontakta en mödravårdscentral som t.ex. Mödravårdscentral Backens Vårdcentral (Västerhiske, Grubbe-Grisbacka, Baggböle, Kåddis, Kassjö, Brännland, Brattby, Västerbacken) på följande sätt:


Mödravårdscentral Backens Vårdcentral (Västerhiske, Grubbe-Grisbacka, Baggböle, Kåddis, Kassjö, Brännland, Brattby, Västerbacken)

Manusgränd 3

903 64 Umeå